Oplatí sa založiť si živnosť? Tieto výhody by Vás mohli presvedčiť!

Každý druh pracovného pomeru so sebou prináša svoje výhody, ale aj nevýhody. Hlavný pracovný pomer Vás môže lákať pre svoje istoty, kedy zamestnávateľ podlieha zákonníku práce, avšak pri živnosti prevyšuje väčšia flexibilita, najmä tá časová. Samostatne zárobkovo činná osoba je pojem, ktorý v mnohých vzbudzuje slobodu a voľnosť- je to naozaj tak?

Mzda

Jednou z hlavných výhod živnosti sú mzdové podmienky, ktoré sú často značne vyššie ako pri práci na hlavý pracovný pomer. Je to hlavne preto, že si odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne hradí živnostník sám. To je rovnako výhodou aj pre zamestnávateľov.

Flexibilita

V prípade, ak pre spoločnosť pracujete ako živnostník, Váš vzťah je skôr obchodný a vy ste v pozícií dodávateľa služieb. Napriek tomu, že každý prípad je individuálny platí, že si svoju prácu a čas organizujete vo vlastnej réžií a rovnako to platí pri dňoch voľna. Prácu môžete vykonávať aj pre viacero firiem naraz. Výnimkou je závislá práca, kedy platí vzťah nadradenosti a podradenosti a flexibilitu naopak nahrádzajú pravidlá a dohody o čase aj výkone práce.

Vyplácanie záloh

Vyplácanie záloh vopred je u živnostníkov veľmi vítané a preto to bezpochyby môžeme zaradiť medzi výhody práce na živnosť. V každej spoločnosti sú pravidlá vyplácania mzdy nastavené inak a preto živnosť nie je záruka tohto benefitu. Stále sú však na trhu práce aj personálne agentúry, ktoré radi ponúknu živnostníkom pridanú hodnotu vo forme záloh.

Oslobodenie od odvodov

V prípade, že si živnosť zakladáte po prvýkrát, ste po dobu 7-18 mesiacov oslobodený od platenia odvodov do sociálnej poisťovne, v závislosti kedy ste si živnosť založili a k akému obdobiu bude Vaša povinnosť platiť odvody posudzovaná. Stále však platí, že si musíte platiť zdravotné poistenie a to od začiatku založenia živnosti.

Založenie a zrušenie živnosti na počkanie

Živnosť si dnes viete založiť veľmi rýchlo a to rovno dvomi spôsobmi. Alebo vo vlastnej réžii, alebo o to požiadate spoločnosť Úkon, s.r.o., ktorá Vám živnosť založí doslova na počkanie. Vyplnenie prihlášky Vám pritom zaberie len 15 minút. Rovnako rýchly proces platí aj pri zrušení či pozastavení živnosti.

Predchádzajúci článok: Trendy v zamestnaneckých benefitoch: Ktoré výhody sú pre uchádzačov najlákavejšie?