Reputácia nemá konkurenciu

Sme schopní riešiť neštandardné úlohy akéhokoľvek rozsahu a zložitosti. Ponuka našich služieb nie je jednotvárna, navrhnúť si ich viete na mieru.

Hovorí sa, že práca s ľuďmi nie je jednoduchá. To neplatí, ak pracujete so šikovnými a talentovanými zamestnancami. Našou prácou je nie len ich výber, ale aj príprava na nástup a následná starostlivosť o nich. Jazykovou prípravou cudzincov Vám vieme zjednodušiť komunikáciu a školiaci proces. Celý priebeh spolupráce s nami je priehľadný, jednoduchý a primárne služby si môžete kombinovať s doplnkovými. Zamestnávateľ má okrem služieb prístup k softvéru Parko User. To, čo iní považujú za benefity, je u nás samozrejmosť. Záleží nám, aby sme nesklamali dôveru našich klientov.

Naša špecializácia

  • Výroba
  • Logistika
  • Remeslá
  • Služby

Sprostredkovanie zamestnanca za úhradu

Bohatá interná databáza uchádzačov, s ktorou pracujeme a poskytujeme kandidáta na mieru za jednorázovú úhradu. Po nástupe zamestnanca je následná starostlivosť o neho v réžii zamestnávateľa. K tomuto personálnemu riešeniu sa viaže garančná doba.

Personálny leasing

Poskytovanie služby dočasného pridelenia zamestnancov. Kompletná administratívna podpora zamestnancov, dohliadanie nad aktuálnymi legislatívnymi požiadavkami v rámci pracovnoprávnych dokumentov. Poradenstvo a podpora pre zamestnancov počas celej doby zamestnávania u užívateľského zamestnávateľa.

Personálny manažment

Dodanie celého náborového procesu alebo iba niektorých jeho etáp podľa potrieb klienta. V službe sú zahrnuté mzdové účtovníctvo, administratíva a spravovanie personálnej agendy. Zabezpečujeme kompletný náborový proces obsahujúci testovanie kandidátov, ubytovanie, pracovanie s agendou kandidáta cudzinca.

Outsourcing SZČO

Flexibilná služba šitá na mieru, určená na dočasné zastrešenie pracovníkov, ale aj ako dlhodobé riešenie. Je možné ju využiť pri nečakaných situáciách, akými sú zvýšená absencia zamestnancov, fluktuácia, alebo víkendové zmeny. Koordinátor je k dispozícií podľa potreby. Pracovné oblečenie a poistenie zamestnancov je súčasťou služby. Ubytovanie a doprava je zabezpečená podľa potreby.

Zamestnávanie kandidátov zo zahraničia

Komplexný servis pri dodaní zamestnancov zo zahraničia v zmysle náboru, od vybavenia dokladov k pobytu po následnú starostlivosť a vedenie dokumentácie cudzinca. Poskytneme podporu zamestnancom klienta pre riešenie otázok týkajúcich sa ich výplatných pások, otázok spojených s ich pracovnoprávnym vzťahom, poskytneme poradenstvo a zastrešíme komunikáciu s príslušnými úradmi. V ponuke sú zahrnuté služby tlmočníka a koordinátora, vrátane ubytovania a jazykovej prípravy kandidáta...

Poradenstvo v oblasti personalistiky

Príprava interných smerníc v oblasti personalistiky, organizácia a nastavenie mzdových a HR procesov, optimalizácia schvaľovacích procesov, tvorba kontrolných nástrojov a reportingov, návrh vzorových pracovných zmlúv a pracovných dodatkov. Naše riešenia zohľadňujú špecifikáciu zákazníka, ako aj požiadavky platnej legislatívy.

Softvér Parko User

User ako zamestnanec má možnosť požiadať o zálohu, dovolenku, oznámiť neprítomnosť a nahrať potvrdenia od lekára, má prístup k výplatným páskam, faktúram a iným oznámeniam od zamestnávateľa. Admin ako zamestnávateľ vie exportovať žiadosti o zálohu, skontrolovať neprítomnosti, schvaľovať dovolenky, kontrolovať personálne údaje zamestnanca, má možnosť odosielať rôzne oznámenia a dotazníky.

Ubytovanie zamestnancov

Pri zamestnávaní kandidátov zo zahraničia alebo vzdialeného trvalého bydliska, je jednou z výhod pre zamestnancov aj klienta práve táto služba. Všetky kroky spojené s ubytovaním, ako aj následná starostlivosť je v kompetencii koordinátora. Zamestnávateľ aj zamestnanec sú od tohto kroku odľahčení.

Tlmočenie a jazyková príprava

Pre zjednodušenie komunikácie zamestnávateľa a zamestnanca cudzinca, urýchlenie školiaceho procesu a následného fungovania vo výkone práce, organizujeme jazykovú prípravu s dostatočným predstihom. Tlmočník je k dispozícií vždy v prípade potreby klienta.

Náborový proces

1
Výber kandidátov podľa špecifikácie

Vďaka databáze Parko User máme kandidátov pripravených k dispozícií ihneď. Využívame viac ako 50 zdrojov pre vyhľadávanie potenciálnych zamestnancov. Okrem vlastnej databázy používame platené HR portály, sociálne siete, odborné fóra, konferencie a prednášky.

2
Testovanie a hodnotenie

Vyhovujúci kandidáti vybraní v prvom kroku u nás prechádzajú dôkladným screeningom, v ktorom prihliadame na silné stránky a zručnosti každého zúčastneného ako aj na to, či spĺňajú konkrétne požiadavky klienta uvedené v tzv. shortliste.

3
Prezentácia vybraných uchádzačov

V tomto kroku sa zamestnávateľ prvýkrát zoznámi s potenciálnym zamestnancom. Priebeh predstavenia kandidáta je voliteľný, prezentáciu a oboznámenia o výsledku screeningu je možné vykonať osobne, alebo online, podľa preferencii klienta. V prípade potreby je zabezpečená účasť tlmočníka.

4
Nástupné formality

V poslednom kroku sa pred nástupom zamestnanci zúčastnia lekárskej prehliadky, v prípade potreby aj školení BOZP a následne podpisov dokumentov potrebných k nástupu. Pri nástupe cudzincov je v tomto kroku rovnako prítomný tlmočník alebo koordinátor.

Kontaktujte nás

Výber
Povinné
Nemáte vyplnené všetky povinné polia.
Správu sa nepodarilo odoslať
Správa bola odoslaná
Nezodpovedali sme niektorú z Vašich otázok? Kontaktujte Sales Managerku tímu Parko Staff