Reputácia nemá konkurenciu

Personálne služby pre spoločnosti

Ponúkame profesionálne HR služby a poskytujeme riešenia, ktoré sú prispôsobené vašim potrebám a očakávaniam. Sme pripravení zvládnuť akékoľvek neštandardné úlohy rôzneho rozsahu a zložitosti. Všetko však riešime tak, aby sme dosiahli obojstranný úspech. Naša ponuka je pestrá a snažíme sa vytvárať riešenia šité na mieru presne podľa vašich predstáv. Spojte sa s nami.

Orientujeme sa na ľudské zdroje, a preto aj naše motto je orientované na absolútnu spokojnosť našich partnerov a klientov. Filozofia Parko Staff je jednoduchá a počas celého pôsobenia sa riadime heslom “reputácia nemá konkurenciu”. V dnešnom konkurenčnom svete je reputácia kľúčová. S našimi klientmi si počas celej spolupráce budujeme silnú dôveru. Dosahovať pozitívnu reputáciu sa snažíme vďaka ponuke kvalitných služieb, snahe dosiahnuť obojstrannú výhodu a predovšetkým spokojnosťou partnerov a klientov. Vaša spokojnosť a dôvera sú pre nás prioritou.

Reputácia nemá konkurenciu

Sprostredkovanie zamestnancov

Vďaka našej bohatej internej databáze sme schopní poskytnúť kvalifikovaných kandidátov na mieru za jednorazový poplatok. Po ukončení nástupu preberá zodpovednosť za zamestnanca jeho nový zamestnávateľ. Našu ponuku sprostredkovania dopĺňame o garančnú dobu, ktorá vám poskytuje istotu.

Personálny leasing

Poskytujeme služby dočasného pridelenia zamestnancov, takzvaný personálny leasing. Táto služba je obohatená o administratívnu podporu, dohliadanie nad aktuálnymi legislatívnymi požiadavkami v rámci pracovnoprávnych dokumentov, poradenstvo a podporu zamestnancov počas celej doby zamestnávania.

Personálny manažment

Medzi našimi službami nájdete aj dodanie náborového procesu, buď celok alebo iba niektorú z etáp, podľa potrieb. V službe je zahrnuté mzdové účtovníctvo, administratíva a spracovanie personálnej agendy. Náborový proces zahŕňa testovanie a ubytovanie kandidátov, agendu cudzineckých zamestnancov.

Outsourcing SZČO

Flexibilná služba šitá na mieru. Poskytuje dočasné zastrešenie pracovníkov, aj dlhodobé riešenia. Naši koordinátori sú k dispozícii na pracovisku podľa potreby. Súčasťou je poskytnutie pracovného odevu a poistenia pracovníkov. Dopravu a ubytovanie klientov prispôsobujeme ich požiadavkám.

Zahraniční kandidáti

Zahraničným kandidátom poskytujeme komplexný servis – vybavenie pobytových dokladov, starostlivosť, vedenie dokumentácie. Naše služby zahŕňajú podporu klientov pri výplatách, pracovnoprávne poradenstvo a zastrešenie komunikácie s príslušnými úradmi, služby tlmočníka, koordinátora, ubytovanie a jazykovú prípravu.

Personálne poradenstvo

Príprava interných smerníc v oblasti personalistiky, organizácia a nastavenie mzdových a HR procesov, optimalizácia schvaľovacích procesov, tvorba kontrolných nástrojov a reportingov, návrh vzorových pracovných zmlúv a pracovných dodatkov. Naše riešenia zohľadňujú špecifikáciu zákazníka, ako aj požiadavky platnej legislatívy.

HR system Parko User

User ako zamestnanec má možnosť požiadať o zálohu, dovolenku, oznámiť neprítomnosť a nahrať potvrdenia od lekára, má prístup k výplatným páskam, faktúram a iným oznámeniam od zamestnávateľa. Admin ako zamestnávateľ vie exportovať žiadosti o zálohu, skontrolovať neprítomnosti, schvaľovať dovolenky, kontrolovať personálne údaje zamestnanca, má možnosť odosielať rôzne oznámenia a dotazníky.

Ubytovanie zamestnancov

Pri zamestnávaní kandidátov zo zahraničia alebo vzdialeného trvalého bydliska, pre zamestnancov aj klienta ubytovanie veľkou výhodou. Všetky kroky spojené s ubytovaním, ako aj následná starostlivosť je v kompetencii nášho koordinátora. Táto služba prináša úľavu nielen zamestnancom, ale aj klientom. Všetko zabezpečíme za vás.

Tlmočenie a jazyková príprava

S cieľom uľahčiť komunikáciu medzi zamestnávateľom a cudzincom zamestnancom, zrýchliť proces školenia a následného prispôsobenia sa pracovným požiadavkám, ponúkame jazykovú prípravu. Naši tlmočníci sú k dispozícii vždy, keď je to potrebné pre našich klientov. Pomôžeme zabezpečiť plynulý priebeh komunikácie a začlenenia zamestnancov.

Náborový proces

1

Výber kandidátov podľa špecifikácie

Vďaka našej databáze Parko User máme ihneď k dispozícii pripravených množstvo kandidátov. Na vyhľadávanie potenciálnych zamestnancov využívame rôzne zdroje. Okrem vlastnej databázy používame platené HR portály, sociálne siete, odborné fóra, konferencie a prednášky.

2

Testovanie a hodnotenie

Vyhovujúci kandidáti vybraní v prvom kroku náborového procesu u nás prechádzajú dôkladným screeningom, v ktorom prihliadame na silné stránky a zručnosti každého zúčastneného, ako aj požiadavky klienta. Vďaka tomuto kroku je zabezpečený postup iba najlepších kandidátov.

3

Prezentácia uchádzačov

V tomto kroku sa zamestnávateľ prvýkrát zoznámi s potenciálnym zamestnancom. Prezentáciu a oboznámenia o výsledku screeningu je možné vykonať osobne alebo online, podľa preferencii klienta. V prípade potreby je pre cudzincov zabezpečená aj prítomnosť tlmočníka.

4

Nástupné legislatívne formality

V poslednom kroku sa pred nástupom zamestnanci zúčastnia lekárskej prehliadky, v prípade potreby aj školenia BOZP. Následne vybavia všetky dokumenty potrebné k nástupu. Pri nástupe cudzincov je v tomto kroku rovnako prítomný tlmočník alebo koordinátor.

Kontaktujte nás
Výber
Táto stránka je chránená pomocou Google reCAPTCHA. Viac o zásadách ochrany osobných údajov a zmluvných podmienkach
Nemáte vyplnené všetky povinné polia.
Správu sa nepodarilo odoslať
Správa bola odoslaná
Nezodpovedali sme niektorú z Vašich otázok? Kontaktujte nás na tel. čísle 0800 178 179