Reputácia nemá konkurenciu

Ponúkame profesionálne HR riešenia a sme schopní riešiť neštandardné úlohy akéhokoľvek rozsahu a zložitosti. Pracujeme na výsledkoch a obojstrannom úspechu. Ponuka našich služieb nie je jednotvárna, navrhnúť si ich viete na mieru.

Hovorí sa, že práca s ľuďmi nie je jednoduchá. To neplatí, ak pracujete so šikovnými a talentovanými zamestnancami. Našou prácou je nie len ich výber, ale aj príprava na nástup a následná starostlivosť o nich. Jazykovou prípravou cudzincov Vám vieme zjednodušiť komunikáciu a školiaci proces. Celý priebeh spolupráce s nami je priehľadný, jednoduchý a primárne služby si môžete kombinovať s doplnkovými. Zamestnávateľ má okrem služieb prístup k softvéru Parko User. To, čo iní považujú za benefity, je u nás samozrejmosť. Záleží nám, aby sme nesklamali dôveru našich klientov.

Naša Špecializácia

  • Výroba
  • Logistika
  • Remeslá
  • Služby

Sprostredkovanie zamestnanca za úhradu

Bohatá interná databáza uchádzačov, s ktorou pracujeme a poskytujeme kandidáta na mieru za jednorázovú úhradu. Po nástupe zamestnanca je následná starostlivosť o neho v réžii zamestnávateľa. K tomuto personálnemu riešeniu sa viaže garančná doba.

Personálny leasing

Poskytovanie služby dočasného pridelenia zamestnancov. Kompletná administratívna podpora, dohliadanie nad aktuálnymi legislatívnymi požiadavkami v rámci pracovnoprávnych dokumentov. Poradenstvo a podpora pre zamestnancov počas celej doby zamestnávania u užívateľského zamestnávateľa.

Personálny manažment

Dodanie celého náborového procesu alebo iba niektorých jeho etáp podľa potrieb klienta. V službe sú zahrnuté mzdové účtovníctvo, administratíva a spravovanie personálnej agendy. Zabezpečujeme kompletný náborový proces obsahujúci testovanie kandidátov, ubytovanie, pracovanie s agendou kandidáta cudzinca.

Outsourcing SZČO

Flexibilná služba šitá na mieru, určená na dočasné zastrešenie pracovníkov, ale aj ako dlhodobé riešenie. Koordinátor na pracovisku je k dispozícií podľa potreby. Pracovné oblečenie a poistenie pracovníkov je súčasťou služby. Ubytovanie a doprava je prispôsobená podľa požiadavky.

Kandidáti zo zahraničia

Komplexný servis pri dodaní zamestnancov zo zahraničia od náboru a vybavenia dokladov k pobytu po následnú starostlivosť a vedenie dokumentácie cudzinca. Podpora zamestnancov klienta pri riešení výplatných pások, otázok spojených s ich pracovnoprávnym vzťahom, poradenstvo a zastrešenie komunikácie s príslušnými úradmi. V ponuke sú zahrnuté služby tlmočníka a koordinátora, ubytovanie a jazyková príprava kandidáta.

Poradenstvo v oblasti personalistiky

Príprava interných smerníc v oblasti personalistiky, organizácia a nastavenie mzdových a HR procesov, optimalizácia schvaľovacích procesov, tvorba kontrolných nástrojov a reportingov, návrh vzorových pracovných zmlúv a pracovných dodatkov. Naše riešenia zohľadňujú špecifikáciu zákazníka, ako aj požiadavky platnej legislatívy.

Online system Parko User

User ako zamestnanec má možnosť požiadať o zálohu, dovolenku, oznámiť neprítomnosť a nahrať potvrdenia od lekára, má prístup k výplatným páskam, faktúram a iným oznámeniam od zamestnávateľa. Admin ako zamestnávateľ vie exportovať žiadosti o zálohu, skontrolovať neprítomnosti, schvaľovať dovolenky, kontrolovať personálne údaje zamestnanca, má možnosť odosielať rôzne oznámenia a dotazníky.

Ubytovanie zamestnancov

Pri zamestnávaní kandidátov zo zahraničia alebo vzdialeného trvalého bydliska, je jednou z výhod pre zamestnancov aj klienta práve táto služba. Všetky kroky spojené s ubytovaním, ako aj následná starostlivosť je v kompetencii koordinátora. Zamestnávateľ aj zamestnanec sú od tohto kroku odľahčení.

Tlmočenie a jazyková príprava

Pre zjednodušenie komunikácie zamestnávateľa a zamestnanca cudzinca, urýchlenie školiaceho procesu a následného fungovania vo výkone práce, organizujeme jazykovú prípravu s dostatočným predstihom. Tlmočník je k dispozícií vždy v prípade potreby klienta.

Náborový proces

1
Výber kandidátov podľa špecifikácie

Vďaka databáze Parko User máme kandidátov pripravených k dispozícií ihneď. Využívame viac ako 50 zdrojov pre vyhľadávanie potenciálnych zamestnancov. Okrem vlastnej databázy používame platené HR portály, sociálne siete, odborné fóra, konferencie a prednášky.

2
Testovanie a hodnotenie

Vyhovujúci kandidáti vybraní v prvom kroku u nás prechádzajú dôkladným screeningom, v ktorom prihliadame na silné stránky a zručnosti každého zúčastneného ako aj na to, či spĺňajú konkrétne požiadavky klienta uvedené v tzv. shortliste.

3
Prezentácia uchádzačov

V tomto kroku sa zamestnávateľ prvýkrát zoznámi s potenciálnym zamestnancom. Priebeh predstavenia kandidáta je voliteľný, prezentáciu a oboznámenia o výsledku screeningu je možné vykonať osobne, alebo online, podľa preferencii klienta. V prípade potreby je zabezpečená účasť tlmočníka.

4
Nástupné legislatívne formality

V poslednom kroku sa pred nástupom zamestnanci zúčastnia lekárskej prehliadky, v prípade potreby aj školení BOZP a následne podpisov dokumentov potrebných k nástupu. Pri nástupe cudzincov je v tomto kroku rovnako prítomný tlmočník alebo koordinátor.

Kontaktujte nás

Výber
Táto stránka je chránená pomocou Google reCAPTCHA. Viac o zásadách ochrany osobných údajov a zmluvných podmienkach
Nemáte vyplnené všetky povinné polia.
Správu sa nepodarilo odoslať
Správa bola odoslaná
Nezodpovedali sme niektorú z Vašich otázok? Kontaktujte Sales Managerku